Gratis billetter til øerne for gående passagerer, cykellister etc.

Gratis billetter for Gående pasagerer,  cykellister og nedsættelse af takster for biler med 20%  frem til 31/12-2021

Overskud fra støtteordninger fra 2020.

Lolland Færgefart har et overskud fra støtteordningerne "blå landevej" og godstransportstøtten fra 2020. 

Det er derfor besluttet at midlerne skal anvendes til nedsættelse af takster for biler med yderligere 20% og at det skal være gratis for gående passagere og cykelister frem til og med 31/12-2021.