Om online booking

Din booking

Når du har booket, vil du modtage en bekræftelses mail - din booking er vedhæftet denne mail.      

Husk at

  • medbringe din booking på rejsen
  • gyldig booking skal fremvises ved check in, både på ud- og hjemrejsen
  • du skal printe din booking, eller kunne fremvise den på et mobilt device. Stregkoden skal kunne aflæses.
  • se den vedhæftede booking for yderligere detaljer om din rejse

Vigtigt inden rejsen

Check venligst din booking en ekstra gang og sørg for, at alle oplysninger er korrekte. Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at du afvises ved færgen.

Mødetid

Mødetid senest 10 min. Før afgang

På rejsen

Respekter skiltningen ombord og følg i øvrigt besætningens anvisninger under rejsen.