Nye takster i Lolland Færgefart

Lolland Færgefart modtager ekstra midler til nedsættlese af takster ifm. indførsel af "blå Landevej"

De nye takster slår igennem fra 1. marts 2024.

Uddrag af de nye takster: De nye takster kan ses på hjemmesiden fra den 1. marts.

  Fejø Femø Askø Olietillæg
Voksen 30,00 60,00 40,00 10,00
Barn (4-16) 10,00 10,00 10,00 5,00
Personbil 75,00 125,00 75,00 35,00
trailer 35,00 60,00 35,00 30,00
Bil månedkort 635,00 840,00 495,00 165,00
Bil Kvartalskort 1280,00 1765,00 1045,00 345,00
Bil Halv årskort 2275,00 2770,00 1625,00 585,00
Bil årskort 4060,00 4285,00 2470,00 1015,00

Periodekort.

Refusion af periokort eller forlængelse af perioden kan først foretages efter 1. april, dog med virkning fra 1. marts Refusion eller forlængelse kan kun foretages fra billetkontoret på hverdage i tidsrummet fra kl. 0830 til kl. 1500